summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib
diff options
context:
space:
mode:
authorKiril <neohidra@gmail.com>2015-07-29 18:31:07 +0200
committerTranslator of Dokuwiki <translate@dokuwiki.org>2015-07-29 18:31:07 +0200
commitdbfd2a2c7bb8cab263b1e64c75a85ea93d6e0b60 (patch)
tree2205ab3a67031d6ab661c4040b63b81f92b36bdb /lib
parent32792fc0525b91da1375fdc969e2db55be644752 (diff)
downloadrpg-dbfd2a2c7bb8cab263b1e64c75a85ea93d6e0b60.tar.gz
rpg-dbfd2a2c7bb8cab263b1e64c75a85ea93d6e0b60.tar.bz2
translation update
Diffstat (limited to 'lib')
-rw-r--r--lib/plugins/authmysql/lang/bg/lang.php10
-rw-r--r--lib/plugins/authplain/lang/bg/lang.php7
-rw-r--r--lib/plugins/config/lang/bg/lang.php408
-rw-r--r--lib/plugins/extension/lang/bg/lang.php26
-rw-r--r--lib/plugins/styling/lang/bg/lang.php17
5 files changed, 230 insertions, 238 deletions
diff --git a/lib/plugins/authmysql/lang/bg/lang.php b/lib/plugins/authmysql/lang/bg/lang.php
new file mode 100644
index 000000000..d5837c726
--- /dev/null
+++ b/lib/plugins/authmysql/lang/bg/lang.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?php
+
+/**
+ * @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
+ *
+ * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
+ */
+$lang['connectfail'] = 'Свързването с базата данни се провали.';
+$lang['userexists'] = 'За съжаление вече съществува потребител с това име.';
+$lang['usernotexists'] = 'За съжаление не съществува такъв потребител.';
diff --git a/lib/plugins/authplain/lang/bg/lang.php b/lib/plugins/authplain/lang/bg/lang.php
index 5b8e6bc37..62e62dc13 100644
--- a/lib/plugins/authplain/lang/bg/lang.php
+++ b/lib/plugins/authplain/lang/bg/lang.php
@@ -1,6 +1,9 @@
<?php
+
/**
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
- *
+ *
+ * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
*/
-$lang['userexists'] = 'Вече съществува потребител с избраното име.';
+$lang['userexists'] = 'Вече съществува потребител с избраното име.';
+$lang['usernotexists'] = 'За съжаление потребителят не съществува.';
diff --git a/lib/plugins/config/lang/bg/lang.php b/lib/plugins/config/lang/bg/lang.php
index 64ddb1eae..0426df060 100644
--- a/lib/plugins/config/lang/bg/lang.php
+++ b/lib/plugins/config/lang/bg/lang.php
@@ -1,259 +1,195 @@
<?php
+
/**
- * bulgarian language file
- *
* @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
+ *
* @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
* @author Viktor Usunov <usun0v@mail.bg>
* @author Kiril <neohidra@gmail.com>
*/
-
-// for admin plugins, the menu prompt to be displayed in the admin menu
-// if set here, the plugin doesn't need to override the getMenuText() method
-$lang['menu'] = 'Настройки';
-
-$lang['error'] = 'Обновяването на настройките не е възможно, поради невалидна стойност, моля, прегледайте промените си и пробвайте отново.
+$lang['menu'] = 'Настройки';
+$lang['error'] = 'Обновяването на настройките не е възможно, поради невалидна стойност, моля, прегледайте промените си и пробвайте отново.
<br />Неверните стойности ще бъдат обградени с червена рамка.';
-$lang['updated'] = 'Обновяването на настройките е успешно.';
-$lang['nochoice'] = '(няма друг възможен избор)';
-$lang['locked'] = 'Обновяването на файла с настройките не е възможно, ако това не е нарочно, проверете,<br />
+$lang['updated'] = 'Обновяването на настройките е успешно.';
+$lang['nochoice'] = '(няма друг възможен избор)';
+$lang['locked'] = 'Обновяването на файла с настройките не е възможно, ако това не е нарочно, проверете,<br />
дали името на локалния файл с настройки и правата са верни.';
-
-$lang['danger'] = 'Внимание: промяна на опцията може да направи Wiki-то и менюто за настройване недостъпни.';
-$lang['warning'] = 'Предупреждение: промяна на опцията може предизвика нежелани последици.';
-$lang['security'] = 'Предупреждение: промяна на опцията може да представлява риск за сигурността.';
-
-/* --- Config Setting Headers --- */
-$lang['_configuration_manager'] = 'Диспечер на настройките'; //same as heading in intro.txt
-$lang['_header_dokuwiki'] = 'Настройки на DokuWiki';
-$lang['_header_plugin'] = 'Настройки на приставки';
-$lang['_header_template'] = 'Настройки на шаблона';
-$lang['_header_undefined'] = 'Неопределени настройки';
-
-/* --- Config Setting Groups --- */
-$lang['_basic'] = 'Основни настройки';
-$lang['_display'] = 'Настройки за изобразяване';
-$lang['_authentication'] = 'Настройки за удостоверяване';
-$lang['_anti_spam'] = 'Настройки за борба със SPAM-ма';
-$lang['_editing'] = 'Настройки за редактиране';
-$lang['_links'] = 'Настройки на препратките';
-$lang['_media'] = 'Настройки на медията';
-$lang['_notifications'] = 'Настройки за известяване';
-$lang['_syndication'] = 'Настройки на RSS емисиите';
-$lang['_advanced'] = 'Допълнителни настройки';
-$lang['_network'] = 'Мрежови настройки';
-
-/* --- Undefined Setting Messages --- */
+$lang['danger'] = 'Внимание: промяна на опцията може да направи Wiki-то и менюто за настройване недостъпни.';
+$lang['warning'] = 'Предупреждение: промяна на опцията може предизвика нежелани последици.';
+$lang['security'] = 'Предупреждение: промяна на опцията може да представлява риск за сигурността.';
+$lang['_configuration_manager'] = 'Диспечер на настройките';
+$lang['_header_dokuwiki'] = 'Настройки на DokuWiki';
+$lang['_header_plugin'] = 'Настройки на приставки';
+$lang['_header_template'] = 'Настройки на шаблона';
+$lang['_header_undefined'] = 'Неопределени настройки';
+$lang['_basic'] = 'Основни настройки';
+$lang['_display'] = 'Настройки за изобразяване';
+$lang['_authentication'] = 'Настройки за удостоверяване';
+$lang['_anti_spam'] = 'Настройки за борба със SPAM-ма';
+$lang['_editing'] = 'Настройки за редактиране';
+$lang['_links'] = 'Настройки на препратките';
+$lang['_media'] = 'Настройки на медията';
+$lang['_notifications'] = 'Настройки за известяване';
+$lang['_syndication'] = 'Настройки на RSS емисиите';
+$lang['_advanced'] = 'Допълнителни настройки';
+$lang['_network'] = 'Мрежови настройки';
$lang['_msg_setting_undefined'] = 'Няма метаданни за настройките.';
$lang['_msg_setting_no_class'] = 'Няма клас настройки.';
$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Няма стандартна стойност.';
-
-/* -------------------- Config Options --------------------------- */
-
-/* Basic Settings */
-$lang['title'] = 'Заглавие за Wiki-то, тоест името';
-$lang['start'] = 'Име на началната страница';
-$lang['lang'] = 'Език на интерфейса';
-$lang['template'] = 'Шаблон (определя вида на страниците)';
-$lang['tagline'] = 'Подзаглавие - изобразява се под името на Wiki-то (ако се поддържа от шаблона)';
-$lang['sidebar'] = 'Име на страницата за страничната лента (ако се поддържа от шаблона). Оставите ли полето празно лентата ще бъде изключена';
-$lang['license'] = 'Под какъв лиценз да бъде публикувано съдържанието?';
-$lang['savedir'] = 'Директория за записване на данните';
-$lang['basedir'] = 'Главна директория (напр. <code>/dokuwiki/</code>). Оставете празно, за да бъде засечена автоматично.';
-$lang['baseurl'] = 'URL адрес (напр. <code>http://www.yourserver.com</code>). Оставете празно, за да бъде засечен автоматично.';
-$lang['cookiedir'] = 'Път за бисквитките. Оставите ли полето празно ще се ползва горния URL адрес.';
-$lang['dmode'] = 'Режим (права) за създаване на директории';
-$lang['fmode'] = 'Режим (права) за създаване на файлове';
-$lang['allowdebug'] = 'Включване на режи debug - <b>изключете, ако не е нужен!</b>';
-
-/* Display Settings */
-$lang['recent'] = 'Скорошни промени - брой елементи на страница';
-$lang['recent_days'] = 'Колко от скорошните промени да се пазят (дни)';
-$lang['breadcrumbs'] = 'Брой на следите. За изключване на функцията задайте 0.';
-$lang['youarehere'] = 'Йерархични следи (в този случай можете да изключите горната опция)';
-$lang['fullpath'] = 'Показване на пълния път до страниците в долния колонтитул.';
-$lang['typography'] = 'Замяна на последователност от символи с типографски еквивалент';
-$lang['dformat'] = 'Формат на датата (виж. <a href="http://www.php.net/strftime">strftime</a> функцията на PHP)';
-$lang['signature'] = 'Подпис - какво да внася бутона "Вмъкване на подпис" от редактора';
-$lang['showuseras'] = 'Какво да се показва за потребителя, който последно е променил дадена страницата';
-$lang['toptoclevel'] = 'Главно ниво (заглавие) за съдържанието';
-$lang['tocminheads'] = 'Минимален брой заглавия, определящ дали да бъде създадено съдържание';
-$lang['maxtoclevel'] = 'Максимален брой нива (заглавия) за включване в съдържанието';
-$lang['maxseclevel'] = 'Максимален брой нива предоставяни за самостоятелно редактиране';
-$lang['camelcase'] = 'Ползване на CamelCase за линкове';
-$lang['deaccent'] = 'Почистване имената на страниците (на файловете)';
-$lang['useheading'] = 'Ползване на първото заглавие за име на страница';
-$lang['sneaky_index'] = 'Стандартно DokuWiki ще показва всички именни пространства в индекса. Опцията скрива тези, за които потребителят няма права за четене. Това може да доведе и до скриване на иначе достъпни подименни пространства. С определени настройки на списъците за контрол на достъпа (ACL) може да направи индекса неизползваем. ';
-$lang['hidepages'] = 'Скриване на страниците съвпадащи с този регулярен израз(regular expressions)';
-
-/* Authentication Settings */
-$lang['useacl'] = 'Ползване на списъци за достъп';
-$lang['autopasswd'] = 'Автоматично генериране на пароли, на нови потребители и пращане по пощата';
-$lang['authtype'] = 'Метод за удостоверяване';
-$lang['passcrypt'] = 'Метод за криптиране на паролите';
-$lang['defaultgroup']= 'Стандартна група';
-$lang['superuser'] = 'Супер потребител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с пълен достъп до всички страници и функции без значение от настройките на списъците за достъп (ACL)';
-$lang['manager'] = 'Управител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с достъп до определени управленски функции ';
-$lang['profileconfirm'] = 'Потвърждаване на промени в профила с парола';
-$lang['rememberme'] = 'Ползване на постоянни бисквитки за вписване (за функцията "Запомни ме")';
-$lang['disableactions'] = 'Изключване функции на DokuWiki';
-$lang['disableactions_check'] = 'Проверка';
+$lang['title'] = 'Заглавие за Wiki-то, тоест името';
+$lang['start'] = 'Име на началната страница';
+$lang['lang'] = 'Език на интерфейса';
+$lang['template'] = 'Шаблон (определя вида на страниците)';
+$lang['tagline'] = 'Подзаглавие - изобразява се под името на Wiki-то (ако се поддържа от шаблона)';
+$lang['sidebar'] = 'Име на страницата за страничната лента (ако се поддържа от шаблона). Оставите ли полето празно лентата ще бъде изключена';
+$lang['license'] = 'Под какъв лиценз да бъде публикувано съдържанието?';
+$lang['savedir'] = 'Директория за записване на данните';
+$lang['basedir'] = 'Главна директория (напр. <code>/dokuwiki/</code>). Оставете празно, за да бъде засечена автоматично.';
+$lang['baseurl'] = 'URL адрес (напр. <code>http://www.yourserver.com</code>). Оставете празно, за да бъде засечен автоматично.';
+$lang['cookiedir'] = 'Път за бисквитките. Оставите ли полето празно ще се ползва горния URL адрес.';
+$lang['dmode'] = 'Режим (права) за създаване на директории';
+$lang['fmode'] = 'Режим (права) за създаване на файлове';
+$lang['allowdebug'] = 'Включване на режи debug - <b>изключете, ако не е нужен!</b>';
+$lang['recent'] = 'Скорошни промени - брой елементи на страница';
+$lang['recent_days'] = 'Колко от скорошните промени да се пазят (дни)';
+$lang['breadcrumbs'] = 'Брой на следите. За изключване на функцията задайте 0.';
+$lang['youarehere'] = 'Йерархични следи (в този случай можете да изключите горната опция)';
+$lang['fullpath'] = 'Показване на пълния път до страниците в долния колонтитул.';
+$lang['typography'] = 'Замяна на последователност от символи с типографски еквивалент';
+$lang['dformat'] = 'Формат на датата (виж. <a href="http://www.php.net/strftime">strftime</a> функцията на PHP)';
+$lang['signature'] = 'Подпис - какво да внася бутона "Вмъкване на подпис" от редактора';
+$lang['showuseras'] = 'Какво да се показва за потребителя, който последно е променил дадена страницата';
+$lang['toptoclevel'] = 'Главно ниво (заглавие) за съдържанието';
+$lang['tocminheads'] = 'Минимален брой заглавия, определящ дали да бъде създадено съдържание';
+$lang['maxtoclevel'] = 'Максимален брой нива (заглавия) за включване в съдържанието';
+$lang['maxseclevel'] = 'Максимален брой нива предоставяни за самостоятелно редактиране';
+$lang['camelcase'] = 'Ползване на CamelCase за линкове';
+$lang['deaccent'] = 'Почистване имената на страниците (на файловете)';
+$lang['useheading'] = 'Ползване на първото заглавие за име на страница';
+$lang['sneaky_index'] = 'Стандартно DokuWiki ще показва всички именни пространства в индекса. Опцията скрива тези, за които потребителят няма права за четене. Това може да доведе и до скриване на иначе достъпни подименни пространства. С определени настройки на списъците за контрол на достъпа (ACL) може да направи индекса неизползваем. ';
+$lang['hidepages'] = 'Скриване на страниците съвпадащи с този регулярен израз(regular expressions)';
+$lang['useacl'] = 'Ползване на списъци за достъп';
+$lang['autopasswd'] = 'Автоматично генериране на пароли, на нови потребители и пращане по пощата';
+$lang['authtype'] = 'Метод за удостоверяване';
+$lang['passcrypt'] = 'Метод за криптиране на паролите';
+$lang['defaultgroup'] = 'Стандартна група';
+$lang['superuser'] = 'Супер потребител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с пълен достъп до всички страници и функции без значение от настройките на списъците за достъп (ACL)';
+$lang['manager'] = 'Управител - група, потребител или списък със стойности разделени чрез запетая (user1,@group1,user2) с достъп до определени управленски функции ';
+$lang['profileconfirm'] = 'Потвърждаване на промени в профила с парола';
+$lang['rememberme'] = 'Ползване на постоянни бисквитки за вписване (за функцията "Запомни ме")';
+$lang['disableactions'] = 'Изключване функции на DokuWiki';
+$lang['disableactions_check'] = 'Проверка';
$lang['disableactions_subscription'] = 'Абониране/Отписване';
$lang['disableactions_wikicode'] = 'Преглед на кода/Експортиране на оригинална версия';
-$lang['disableactions_other'] = 'Други действия (разделени със запетая)';
+$lang['disableactions_other'] = 'Други действия (разделени със запетая)';
$lang['auth_security_timeout'] = 'Автоматично проверяване на удостоверяването всеки (сек)';
-$lang['securecookie'] = 'Да се изпращат ли бисквитките зададени чрез HTTPS, само чрез HTTPS от браузъра? Изключете опцията, когато SSL се ползва само за вписване, а четенето е без SSL.';
-$lang['remote'] = 'Включване на системата за отдалечен API достъп. Това ще позволи на приложения да се свързват с DokuWiki чрез XML-RPC или друг механизъм.';
-$lang['remoteuser'] = 'Ограничаване на отдалечения API достъп - активиране само за следните групи и потребители (отделени със запетая). Ако оставите полето празно всеки ще има достъп достъп.';
-
-/* Anti-Spam Settings */
-$lang['usewordblock'] = 'Блокиране на SPAM въз основа на на списък от думи';
-$lang['relnofollow'] = 'Ползване на rel="nofollow" за външни препратки';
-$lang['indexdelay'] = 'Забавяне преди индексиране (сек)';
-$lang['mailguard'] = 'Промяна на адресите на ел. поща (във форма непозволяваща пращането на SPAM)';
-$lang['iexssprotect'] = 'Проверяване на качените файлове за вероятен зловреден JavaScript и HTML код';
-
-/* Editing Settings */
-$lang['usedraft'] = 'Автоматично запазване на чернова по време на редактиране';
-$lang['htmlok'] = 'Разрешаване вграждането на HTML код';
-$lang['phpok'] = 'Разрешаване вграждането на PHP код';
-$lang['locktime'] = 'Макс. период за съхраняване на заключените файлове (сек)';
-$lang['cachetime'] = 'Макс. период за съхраняване на кеша (сек)';
-
-/* Link settings */
-$lang['target____wiki'] = 'Прозорец за вътрешни препратки';
-$lang['target____interwiki'] = 'Прозорец за препратки към други Wiki сайтове';
-$lang['target____extern'] = 'Прозорец за външни препратки';
-$lang['target____media'] = 'Прозорец за медийни препратки';
-$lang['target____windows'] = 'Прозорец за препратки към Windows';
-
-/* Media Settings */
-$lang['mediarevisions'] = 'Да се пазят ли стари версии на качените файлове (Mediarevisions)?';
-$lang['refcheck'] = 'Проверка за препратка към медия, преди да бъде изтрита';
-$lang['gdlib'] = 'Версия на GD Lib';
-$lang['im_convert'] = 'Път до инструмента за трансформация на ImageMagick';
-$lang['jpg_quality'] = 'Качество на JPG компресията (0-100)';
-$lang['fetchsize'] = 'Максимален размер (байтове), който fetch.php може да сваля';
-
-/* Notification Settings */
-$lang['subscribers'] = 'Включване на поддръжката за абониране към страници';
-$lang['subscribe_time'] = 'Време след което абонаментните списъци и обобщения се изпращат (сек); Трябва да е по-малко от времето определено в recent_days.';
-$lang['notify'] = 'Пращане на съобщения за промени по страниците на следната eл. поща';
-$lang['registernotify'] = 'Пращане на информация за нови потребители на следната ел. поща';
-$lang['mailfrom'] = 'Ел. поща, която да се ползва за автоматично изпращане на ел. писма';
-$lang['mailprefix'] = 'Представка за темите (поле subject) на автоматично изпращаните ел. писма';
-$lang['htmlmail'] = 'Изпращане на по-добре изглеждащи, но по-големи по-размер HTML ел. писма. Изключете ако желаете писмата да се изпращат като чист текст.';
-
-/* Syndication Settings */
-$lang['sitemap'] = 'Генериране на Google sitemap (дни)';
-$lang['rss_type'] = 'Тип на XML емисията';
-$lang['rss_linkto'] = 'XML емисията препраща към';
-$lang['rss_content'] = 'Какво да показват елементите на XML емисията?';
-$lang['rss_update'] = 'Интервал на актуализиране на XML емисията (сек)';
-$lang['rss_show_summary'] = 'Показване на обобщение в заглавието на XML емисията';
-$lang['rss_media'] = 'Кой тип промени да се включват в XML мисията?';
-
-/* Advanced Options */
-$lang['updatecheck'] = 'Проверяване за за нови версии и предупреждения за сигурността? Необходимо е Dokiwiki да може да се свързва със update.dokuwiki.org за тази функционалност.';
-$lang['userewrite'] = 'Ползване на nice URL адреси';
-$lang['useslash'] = 'Ползване на наклонена черта за разделител на именните пространства в URL';
-$lang['sepchar'] = 'Разделител между думите в имената на страници';
-$lang['canonical'] = 'Ползване на напълно уеднаквени URL адреси (абсолютни адреси - http://server/path)';
-$lang['fnencode'] = 'Метод за кодиране на не-ASCII именуваните файлове.';
-$lang['autoplural'] = 'Проверяване за множествено число в препратките';
-$lang['compression'] = 'Метод за компресия на attic файлове';
-$lang['gzip_output'] = 'Кодиране на съдържанието с gzip за xhtml';
-$lang['compress'] = 'Компактен CSS и javascript изглед';
-$lang['cssdatauri'] = 'Максимален размер, в байтове, до който изображенията посочени в .CSS файл ще бъдат вграждани в стила (stylesheet), за да се намали броя на HTTP заявките. Техниката не работи за версиите на IE преди 8! Препоръчителни стойности: <code>400</code> до <code>600</code> байта. Въведете <code>0</code> за изключване.';
-$lang['send404'] = 'Пращане на "HTTP 404/Page Not Found" за несъществуващи страници';
-$lang['broken_iua'] = 'Отметнете, ако ignore_user_abort функцията не работи. Може да попречи на търсенето в страниците. Знае се, че комбинацията IIS+PHP/CGI е лоша. Вижте <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Грешка 852</a> за повече информация.';
-$lang['xsendfile'] = 'Ползване на Х-Sendfile header, за да може уебсървъра да дава статични файлове? Вашият уеб сървър трябва да го поддържа.';
-$lang['renderer_xhtml'] = 'Представяне на основните изходни данни (xhtml) от Wiki-то с';
-$lang['renderer__core'] = '%s (ядрото на DokuWiki)';
-$lang['renderer__plugin'] = '%s (приставка)';
-
-/* Network Options */
-$lang['dnslookups'] = 'DokuWiki ще търси имената на хостовете, на отдалечени IP адреси, от които потребители редактират страници. НЕ е желателно да ползвате опцията ако имате бавен или неработещ DNS сървър.';
-
-/* Proxy Options */
-$lang['proxy____host'] = 'Име на прокси сървър';
-$lang['proxy____port'] = 'Порт за проксито';
-$lang['proxy____user'] = 'Потребител за проксито';
-$lang['proxy____pass'] = 'Парола за проксито';
-$lang['proxy____ssl'] = 'Ползване на SSL при свързване с проксито';
-$lang['proxy____except'] = 'Регулярен израз определящ за кои URL адреси да не се ползва прокси сървър.';
-
-/* Safemode Hack */
-$lang['safemodehack'] = 'Ползване на хака safemode';
-$lang['ftp____host'] = 'FTP сървър за хака safemode';
-$lang['ftp____port'] = 'FTP порт за хака safemode';
-$lang['ftp____user'] = 'FTP потребител за хака safemode';
-$lang['ftp____pass'] = 'FTP парола за хака safemode';
-$lang['ftp____root'] = 'FTP главна директория за хака safemode';
-
-/* License Options */
-$lang['license_o_'] = 'Нищо не е избрано';
-
-/* typography options */
-$lang['typography_o_0'] = 'без';
-$lang['typography_o_1'] = 'с изключение на единични кавички';
-$lang['typography_o_2'] = 'включително единични кавички (не винаги работи)';
-
-/* userewrite options */
-$lang['userewrite_o_0'] = 'без';
-$lang['userewrite_o_1'] = 'файлът .htaccess';
-$lang['userewrite_o_2'] = 'вътрешно от DokuWiki ';
-
-/* deaccent options */
-$lang['deaccent_o_0'] = 'изключено';
-$lang['deaccent_o_1'] = 'премахване на акценти';
-$lang['deaccent_o_2'] = 'транслитерация';
-
-/* gdlib options */
-$lang['gdlib_o_0'] = 'GD Lib не е достъпна';
-$lang['gdlib_o_1'] = 'Версия 1.x';
-$lang['gdlib_o_2'] = 'Автоматично разпознаване';
-
-/* rss_type options */
-$lang['rss_type_o_rss'] = 'RSS версия 0.91';
-$lang['rss_type_o_rss1'] = 'RSS версия 1.0';
-$lang['rss_type_o_rss2'] = 'RSS версия 2.0';
-$lang['rss_type_o_atom'] = 'Atom версия 0.3';
-$lang['rss_type_o_atom1'] = 'Atom версия 1.0';
-
-/* rss_content options */
+$lang['securecookie'] = 'Да се изпращат ли бисквитките зададени чрез HTTPS, само чрез HTTPS от браузъра? Изключете опцията, когато SSL се ползва само за вписване, а четенето е без SSL.';
+$lang['remote'] = 'Включване на системата за отдалечен API достъп. Това ще позволи на приложения да се свързват с DokuWiki чрез XML-RPC или друг механизъм.';
+$lang['remoteuser'] = 'Ограничаване на отдалечения API достъп - активиране само за следните групи и потребители (отделени със запетая). Ако оставите полето празно всеки ще има достъп достъп.';
+$lang['usewordblock'] = 'Блокиране на SPAM въз основа на на списък от думи';
+$lang['relnofollow'] = 'Ползване на rel="nofollow" за външни препратки';
+$lang['indexdelay'] = 'Забавяне преди индексиране (сек)';
+$lang['mailguard'] = 'Промяна на адресите на ел. поща (във форма непозволяваща пращането на SPAM)';
+$lang['iexssprotect'] = 'Проверяване на качените файлове за вероятен зловреден JavaScript и HTML код';
+$lang['usedraft'] = 'Автоматично запазване на чернова по време на редактиране';
+$lang['htmlok'] = 'Разрешаване вграждането на HTML код';
+$lang['phpok'] = 'Разрешаване вграждането на PHP код';
+$lang['locktime'] = 'Макс. период за съхраняване на заключените файлове (сек)';
+$lang['cachetime'] = 'Макс. период за съхраняване на кеша (сек)';
+$lang['target____wiki'] = 'Прозорец за вътрешни препратки';
+$lang['target____interwiki'] = 'Прозорец за препратки към други Wiki сайтове';
+$lang['target____extern'] = 'Прозорец за външни препратки';
+$lang['target____media'] = 'Прозорец за медийни препратки';
+$lang['target____windows'] = 'Прозорец за препратки към Windows';
+$lang['mediarevisions'] = 'Да се пазят ли стари версии на качените файлове (Mediarevisions)?';
+$lang['refcheck'] = 'Проверка за препратка към медия, преди да бъде изтрита';
+$lang['gdlib'] = 'Версия на GD Lib';
+$lang['im_convert'] = 'Път до инструмента за трансформация на ImageMagick';
+$lang['jpg_quality'] = 'Качество на JPG компресията (0-100)';
+$lang['fetchsize'] = 'Максимален размер (байтове), който fetch.php може да сваля';
+$lang['subscribers'] = 'Включване на поддръжката за абониране към страници';
+$lang['subscribe_time'] = 'Време след което абонаментните списъци и обобщения се изпращат (сек); Трябва да е по-малко от времето определено в recent_days.';
+$lang['notify'] = 'Пращане на съобщения за промени по страниците на следната eл. поща';
+$lang['registernotify'] = 'Пращане на информация за нови потребители на следната ел. поща';
+$lang['mailfrom'] = 'Ел. поща, която да се ползва за автоматично изпращане на ел. писма';
+$lang['mailprefix'] = 'Представка за темите (поле subject) на автоматично изпращаните ел. писма';
+$lang['htmlmail'] = 'Изпращане на по-добре изглеждащи, но по-големи по-размер HTML ел. писма. Изключете ако желаете писмата да се изпращат като чист текст.';
+$lang['sitemap'] = 'Генериране на Google sitemap (дни)';
+$lang['rss_type'] = 'Тип на XML емисията';
+$lang['rss_linkto'] = 'XML емисията препраща към';
+$lang['rss_content'] = 'Какво да показват елементите на XML емисията?';
+$lang['rss_update'] = 'Интервал на актуализиране на XML емисията (сек)';
+$lang['rss_show_summary'] = 'Показване на обобщение в заглавието на XML емисията';
+$lang['rss_media'] = 'Кой тип промени да се включват в XML мисията?';
+$lang['updatecheck'] = 'Проверяване за за нови версии и предупреждения за сигурността? Необходимо е Dokiwiki да може да се свързва със update.dokuwiki.org за тази функционалност.';
+$lang['userewrite'] = 'Ползване на nice URL адреси';
+$lang['useslash'] = 'Ползване на наклонена черта за разделител на именните пространства в URL';
+$lang['sepchar'] = 'Разделител между думите в имената на страници';
+$lang['canonical'] = 'Ползване на напълно уеднаквени URL адреси (абсолютни адреси - http://server/path)';
+$lang['fnencode'] = 'Метод за кодиране на не-ASCII именуваните файлове.';
+$lang['autoplural'] = 'Проверяване за множествено число в препратките';
+$lang['compression'] = 'Метод за компресия на attic файлове';
+$lang['gzip_output'] = 'Кодиране на съдържанието с gzip за xhtml';
+$lang['compress'] = 'Компактен CSS и javascript изглед';
+$lang['cssdatauri'] = 'Максимален размер, в байтове, до който изображенията посочени в .CSS файл ще бъдат вграждани в стила (stylesheet), за да се намали броя на HTTP заявките. Техниката не работи за версиите на IE преди 8! Препоръчителни стойности: <code>400</code> до <code>600</code> байта. Въведете <code>0</code> за изключване.';
+$lang['send404'] = 'Пращане на "HTTP 404/Page Not Found" за несъществуващи страници';
+$lang['broken_iua'] = 'Отметнете, ако ignore_user_abort функцията не работи. Може да попречи на търсенето в страниците. Знае се, че комбинацията IIS+PHP/CGI е лоша. Вижте <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Грешка 852</a> за повече информация.';
+$lang['xsendfile'] = 'Ползване на Х-Sendfile header, за да може уебсървъра да дава статични файлове? Вашият уеб сървър трябва да го поддържа.';
+$lang['renderer_xhtml'] = 'Представяне на основните изходни данни (xhtml) от Wiki-то с';
+$lang['renderer__core'] = '%s (ядрото на DokuWiki)';
+$lang['renderer__plugin'] = '%s (приставка)';
+$lang['dnslookups'] = 'DokuWiki ще търси имената на хостовете, на отдалечени IP адреси, от които потребители редактират страници. НЕ е желателно да ползвате опцията ако имате бавен или неработещ DNS сървър.';
+$lang['proxy____host'] = 'Име на прокси сървър';
+$lang['proxy____port'] = 'Порт за проксито';
+$lang['proxy____user'] = 'Потребител за проксито';
+$lang['proxy____pass'] = 'Парола за проксито';
+$lang['proxy____ssl'] = 'Ползване на SSL при свързване с проксито';
+$lang['proxy____except'] = 'Регулярен израз определящ за кои URL адреси да не се ползва прокси сървър.';
+$lang['safemodehack'] = 'Ползване на хака safemode';
+$lang['ftp____host'] = 'FTP сървър за хака safemode';
+$lang['ftp____port'] = 'FTP порт за хака safemode';
+$lang['ftp____user'] = 'FTP потребител за хака safemode';
+$lang['ftp____pass'] = 'FTP парола за хака safemode';
+$lang['ftp____root'] = 'FTP главна директория за хака safemode';
+$lang['license_o_'] = 'Нищо не е избрано';
+$lang['typography_o_0'] = 'без';
+$lang['typography_o_1'] = 'с изключение на единични кавички';
+$lang['typography_o_2'] = 'включително единични кавички (не винаги работи)';
+$lang['userewrite_o_0'] = 'без';
+$lang['userewrite_o_1'] = 'файлът .htaccess';
+$lang['userewrite_o_2'] = 'вътрешно от DokuWiki ';
+$lang['deaccent_o_0'] = 'изключено';
+$lang['deaccent_o_1'] = 'премахване на акценти';
+$lang['deaccent_o_2'] = 'транслитерация';
+$lang['gdlib_o_0'] = 'GD Lib не е достъпна';
+$lang['gdlib_o_1'] = 'Версия 1.x';
+$lang['gdlib_o_2'] = 'Автоматично разпознаване';
+$lang['rss_type_o_rss'] = 'RSS версия 0.91';
+$lang['rss_type_o_rss1'] = 'RSS версия 1.0';
+$lang['rss_type_o_rss2'] = 'RSS версия 2.0';
+$lang['rss_type_o_atom'] = 'Atom версия 0.3';
+$lang['rss_type_o_atom1'] = 'Atom версия 1.0';
$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Извлечение';
-$lang['rss_content_o_diff'] = 'Обединени разлики';
+$lang['rss_content_o_diff'] = 'Обединени разлики';
$lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Таблица с разликите в HTML формат';
-$lang['rss_content_o_html'] = 'Цялото съдържание на HTML страницата';
-
-/* rss_linkto options */
+$lang['rss_content_o_html'] = 'Цялото съдържание на HTML страницата';
$lang['rss_linkto_o_diff'] = 'изглед на разликите';
$lang['rss_linkto_o_page'] = 'променената страница';
$lang['rss_linkto_o_rev'] = 'списък на версиите';
$lang['rss_linkto_o_current'] = 'текущата страница';
-
-/* compression options */
-$lang['compression_o_0'] = 'без';
-$lang['compression_o_gz'] = 'gzip';
-$lang['compression_o_bz2'] = 'bz2';
-
-/* xsendfile header */
-$lang['xsendfile_o_0'] = 'без';
-$lang['xsendfile_o_1'] = 'Специфичен lighttpd header (преди версия 1.5)';
-$lang['xsendfile_o_2'] = 'Стандартен X-Sendfile header';
-$lang['xsendfile_o_3'] = 'Специфичен Nginx X-Accel-Redirect header за пренасочване';
-
-/* Display user info */
-$lang['showuseras_o_loginname'] = 'Име за вписване';
-$lang['showuseras_o_username'] = 'Пълно потребителско име';
-$lang['showuseras_o_email'] = 'Ел, поща (променени според настройките на mailguard)';
+$lang['compression_o_0'] = 'без';
+$lang['compression_o_gz'] = 'gzip';
+$lang['compression_o_bz2'] = 'bz2';
+$lang['xsendfile_o_0'] = 'без';
+$lang['xsendfile_o_1'] = 'Специфичен lighttpd header (преди версия 1.5)';
+$lang['xsendfile_o_2'] = 'Стандартен X-Sendfile header';
+$lang['xsendfile_o_3'] = 'Специфичен Nginx X-Accel-Redirect header за пренасочване';
+$lang['showuseras_o_loginname'] = 'Име за вписване';
+$lang['showuseras_o_username'] = 'Пълно потребителско име';
+$lang['showuseras_o_email'] = 'Ел, поща (променени според настройките на mailguard)';
$lang['showuseras_o_email_link'] = 'Ел. поща под формата на връзка тип mailto:';
-
-/* useheading options */
-$lang['useheading_o_0'] = 'Никога';
+$lang['useheading_o_0'] = 'Никога';
$lang['useheading_o_navigation'] = 'Само за навигация';
-$lang['useheading_o_content'] = 'Само за съдържанието на Wiki-то';
-$lang['useheading_o_1'] = 'Винаги';
-
-$lang['readdircache'] = 'Максимален период за съхраняване кеша на readdir (сек)';
+$lang['useheading_o_content'] = 'Само за съдържанието на Wiki-то';
+$lang['useheading_o_1'] = 'Винаги';
+$lang['readdircache'] = 'Максимален период за съхраняване кеша на readdir (сек)';
diff --git a/lib/plugins/extension/lang/bg/lang.php b/lib/plugins/extension/lang/bg/lang.php
new file mode 100644
index 000000000..430516dd1
--- /dev/null
+++ b/lib/plugins/extension/lang/bg/lang.php
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?php
+
+/**
+ * @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
+ *
+ * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
+ */
+$lang['tab_search'] = 'Търсене и инсталиране';
+$lang['tab_install'] = 'Ръчно инсталиране';
+$lang['notimplemented'] = 'Функционалността все още не реализирана';
+$lang['unknownauthor'] = 'Неизвестен автор';
+$lang['unknownversion'] = 'Неизвестна версия';
+$lang['btn_info'] = 'Повече информация';
+$lang['btn_update'] = 'Актуализиране';
+$lang['btn_uninstall'] = 'Деинсталиране';
+$lang['btn_install'] = 'Инсталиране';
+$lang['btn_reinstall'] = 'Преинсталиране';
+$lang['popularity'] = 'Популярност: %s%%';
+$lang['repository'] = 'Хранилище:';
+$lang['installed_version'] = 'Инсталирана версия:';
+$lang['available_version'] = 'Налична версия:';
+$lang['compatible'] = 'Съвместимост с:';
+$lang['provides'] = 'Осигурява:';
+$lang['error_badurl'] = 'URL адресите трябва да започват с http или https';
+$lang['error_download'] = 'Невъзможност за сваляне на файл: %s';
+$lang['install_url'] = 'Инсталиране от URL:';
diff --git a/lib/plugins/styling/lang/bg/lang.php b/lib/plugins/styling/lang/bg/lang.php
new file mode 100644
index 000000000..5e457380c
--- /dev/null
+++ b/lib/plugins/styling/lang/bg/lang.php
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?php
+
+/**
+ * @license GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
+ *
+ * @author Kiril <neohidra@gmail.com>
+ */
+$lang['btn_preview'] = 'Преглед на промените';
+$lang['btn_save'] = 'Запис на промените';
+$lang['btn_reset'] = 'Анулиране на промените';
+$lang['__text__'] = 'Цвят на основния текст';
+$lang['__background__'] = 'Цвят на основния фон';
+$lang['__text_alt__'] = 'Алтернативен цвят за текста';
+$lang['__background_alt__'] = 'Алтернативен цвят за фона';
+$lang['__text_neu__'] = 'Неутрален цвят за текста';
+$lang['__background_neu__'] = 'Неутрален цвят за фона';
+$lang['__border__'] = 'Цвят на рамката';